Laatu korvaa määrän – tuota vain hyödykästä sisältöä

Yksi yleisimmistä markkinoijan helmasynneistä on julkaista jatkuvasti uutta sisältöä, vaikka kukaan ei ole ehtinyt tutustua edes entisiin. Vai mitä ajattelet tästä: vuodessa on noin 250 työpäivää, joiden aikana voi tuottaa yli toista sataa uutta sisältöä – usko pois, kokemusta on!

Mutta onko uuden sisällön tuottamisessa aina järkeä?

Sisällöntuotanto on prosessi, joka työllistää markkinoinnin lisäksi muutakin organisaatiota: kun sisällöt tuotetaan fiksusti, hankitaan niihin arvokasta tietoa organisaation asiantuntijoilta, ja valmiit sisällöt myös tarkastutetaan heillä. Tarpeen mukaan hyväksyntä haetaan myös asiakkaalta, tai asiakasorganisaation viestinnästä ja brändistä vastaavalta taholta.

Koska resurssit ovat organisaatioissa tiukilla, sisältöjä kannattaa tuottaa ja käyttää harkiten.

Jatkuvan uuden tuottamisen sijaan on tärkeämpää huolehtia siitä, että jo tuotettu sisältö on kuranttia ja käytössä. Kourallinen timantteja on nimittäin arvokkaampi kuin rekkakuormallinen soraa. Timantit on myös helpompi löytää, kun niitä ei ole piilotettu sorakasan keskelle.

kuvitettu käsi pitelee kynää ja näyttää voitonmerkkiä onnistuneista sisällöistä

Mistä siis kannattaa tuottaa sisältöä?

Kun onnistumisen reseptiin löytyy uusia aineksia esimerkiksi tuotekehityksen, kilpailutilanteen muutoksen tai yritysostojen ja osaamisen kehityksen kautta, pitää ne totta kai kirjata ylös ja kääntää sisällöiksi. Markkinat muuttuvat jatkuvasti, joten ajan hermolla täytyy pysyä niin asiakkaille tuotetuissa palveluissa ja tuotteissa kuin viestinnässäkin.

Menestyvän yrityksen kilpailuetujen takana on kuitenkin usein pysyvämpiä elementtejä: missä olette kilpailijoitanne parempia, miten autatte asiakkaitanne menestymään, millaista lisäarvoa asiakkaanne saa tuotteistanne tai palveluistanne – siis mitkä ovat syyt siihen, että asiakkaat kääntyvät puoleenne yhä uudelleen.

Pysyvämmät elementit voivat liittyä niin yrityksen kerryttämään asiantuntemukseen, toimiviin prosesseihin ja arvostettuihin toimintatapoihin, isoihin liiketoiminnan ja viestinnän teemoihin, kuten vastuullisuuteen tai teknologiseen edelläkävijyyteen, ja niin edelleen. Pysyvämmissäkin elementeissä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, mutta ne tapahtuvat yleensä hitaasti.

Kestävät sisällöt siis kertovat pitkän aikavälin asiantuntemuksestanne ja toiminnastanne. Ne käyvät läpi yrityksenne tarjoamien tuotteiden ja palveluiden etuja asiakkaidenne kokemien haasteiden ja onnistumisten kautta. Yksinkertaistettuna: mitä vähemmän sisällöissä otetaan kantaa teknisiin yksityiskohtiin, räätälöityihin asiakastoteutuksiin tai ratkaisuihin, sitä kestävämpiä sisällöt ovat.

Kestävä sisältö on parhaimmillaan lähes ikivihreää, ja vaatii aikojen kuluessa vain pieniä muokkauksia muuttuakseen taas arvokkaaksi.

 

Miten ja milloin uutta sisältöä kannattaa tuottaa?

Mitä pienempi tiimi ja budjetti käytössäsi on, sitä enemmän kannattaa vannoa kestävämpien sisältöjen ja teemojen nimeen. Siis sen sijaan, että julkaisisit tiedotteita joka tuoteominaisuudesta ja päivityksestä tai tehtailisit meemejä jokaiseen hypeen, keskity tuottamaan sisältöä, josta on asiakkaillenne arvoa pitkään.

Sen lisäksi: käy jo tuotettua sisältöä läpi säännöllisesti. Pysähdy viimeistään, kun suunnittelet jakavasi jotain someen tai luot uutta. Selvitä, onko aiheesta tuotettu sisältö yhä ajankohtaista ja kuranttia vai kannattaisiko sitä päivittää.

Muista myös selvittää, miten sisällöt linkittyvät muihin olemassa oleviin artikkeleihin, videoihin, esityksiin, viestimalleihin ja niin edelleen. Sisältöjen väliset linkitykset ovat tärkeä osa toimivaa viestinnän kokonaisuutta.

Vasta silloin kannattaa luoda uutta, kun aiheesta ei ole vielä tuotettu sisältöjä, mutta tiedät aiheen olevan asiakkaille arvokas. Hyvä uusi sisältö on olemassa olevien luonnollinen jatke, joka tarjoaa jotain lisää tai uutta silloin, kun asiakas pohtii tuotteen tai palvelun hankkimista.

Uuden sisällön tuottamista nopeuttavat mm.:

  • viestintään valitut pääteemat, joiden ympärillä haluat herätellä keskustelua.
  • markkinoilta kerätty tieto asiakastarpeesta.
  • oman osaamisen, tuotteen tai palvelun vahvuudet ja kasvumahdollisuudet.

 

Muista kierrätys – myös sisällöissä!

On surullisen yleinen harhaluulo, että kerran julkaistu ja jaettu sisältö on kaikkien tiedossa ja läpikotaisin omaksuttu. Todellisuudessa olemassa olevia sisältöjä pitää luukuttaa luukuttamasta päästyään – eikä niitä siltikään ole sisäistänyt vielä juuri kukaan.

Toista siis rohkeasti vanhaa somessa ja uutiskirjeissä, vaikka tuntuisi, että “onhan tästä nyt jo huudeltu”.

Kerran tuotettua sisältöä ei muutenkaan kannata heittää romukoppaan käytön jälkeen, vaikka sillä ei olisikaan tavoitettu suurta yleisöä. Hieman kulahtaneestakin sisällöstä saa usein pienillä muutoksilla käyttökelpoisen, ja “uusi painos” syntyy huomattavasti pienemmällä vaivalla kuin kokonaan uusi.

 

Sisältöjen kehityssuunnitelma auttaa asiakkaan sitouttamisessa

Hyvin suunnitellut sisällöt ja ostamista palveleva verkkosivurakenne auttavat asiakasta viihtymään verkkosivuilla nykyistä paremmin ja tutustumaan tarjontaanne oma-aloitteisesti. Sisällöistäsi kiinnostunut asiakas on kuumempi liidi ja auttaa parantamaan myös sivustonne hakukonenäkyvyyttä.

Sisältöjen kehityssuunnitelmalla voit arvioida niin verkkosivun rakenteellista toimivuutta kuin uusien tai päivitettävien sisältöjen tarvetta. Sisältösuunnittelun avulla myös hahmotat, mihin ostamisen vaiheisiin löytyy valmista sisältöä, sekä mihin tarvitset täysin uutta tai päivitettyä tekstiä:

  • käy läpi nykyiset verkkosivunne ja tutki, mitkä sisällöt ovat hyviä sekä mistä kannattaa luopua kokonaan
  • tarkista sivuston rakenne sekä sivujen väliset linkitykset: tukevatko sisällöt toisiaan ja vastaavatko ne asiakkaan tarpeisiin ostamisen eri vaiheissa
  • pohdi, miten sisältöjä pitää kehittää eri tuotteiden, palveluiden, kohderyhmien tai viestinnällisten teemojen näkökulmasta

 

Autan sisältöjen tuottamisessa ja verkkosivusisältöjen kehittämisessä

Teen sisältöjen kehityssuunnitelman ja autan ottamaan niin uudet aiheet kuin vanhatkin sisällöt onnistuneesti käyttöön. Onnistuneen kehityssuunnitelman tekoon tarvitsen tiedon siitä, mitä tuotteita ja palveluita myytte, mille kohderyhmille ja toimialoille niitä tarjoatte ja miksi, sekä millaiset teemat (esim. ympäristöystävällisyys, kotimaisuus, teknologian uutuusarvo) asiakkaitanne kiinnostavat.

Ota yhteyttä, kun kaipaat apua sisällön päivittämiseen, uuden sisällön tuottamiseen tai vanhan sisällön kierrättämiseen!

Kysy lisää

Psst. Tutustu myös blogiin, jossa kerron sisältöjen fiksusta hyödyntämisestä, jotta saat vaivannäöstästi mahdollisimman paljon irti.